Produkty

Info Ikona Projekt CIS - komplexní projekt řízení organizace

Originální český systém respektující plně české ekonomické podmínky a uživatelsky příjemné grafické rozhraní. Vzájemná datová provázanost jedntl. modulů. Možnost provozu jednotlivých modulů samostatně. Plné využití síťové architektury Client / Server. Vysokou bezpečnost dat zajišťuje SQL Server. Časově neomezený rozvoj celého systému dlouholeté zkušenosti s vývojem a nasazením. Dokonalá servisní a metodická podpora uživatele.

Projekt CIS je produkt, který pracuje v prostředí operačního systému Windows. Univerzální, plně integrovaný ekonomický systém pro informační zabezpečení obchodních a prodejních organizací je tvořen jednotlivými moduly. Uživatelé systému mohou jednotlivé moduly využívat jako nezávislé samostatné řešení nebo jako součást uceleného integrovaného informačního systému. Modulární skladba umožňuje nejen implementovat informační systém v čase a pořadí, vyhovujícím požadavkům zákazníka, ale také rozšiřovat systém dle narůstajících podnikatelských záměrů organizace. Jednotlivé moduly jsou vzájemně úzce provázány.

Vysokou bezpečnost dat zajišťuje SQL server, přičemž systém podporuje širokou škálu databázových formátů. Významný je i důraz kladený na odolnost systému vůči neodbornému zásahu uživatelem. Při vývoji systému bylo využito bohatých zkušeností PORS software a.s. při vývoji a zavádění informačních systémů v minulosti a je maximálně využíváno nejmodernějších technologií a všech mezinárodních oficiálních standardů.

Prostředí Windows a nový přístup k uspořádání uživatelského rozhraní poskytuje zákazníkovi ergonomické a uživatelsky příjemné grafické rozhraní. Neodlučitelnou součástí projektu je i dokonalá servisní a metodická podpora uživatele. Způsob vývoje projektu usnadňuje přizpůsobení produktu specifickým potřebám zákazníka.

Projekt CIS se skládá z modulů. Jsou to moduly:

Velkoobchodní sklad Maloobchod Účetnictví Finance
Mzdy a personalistika Přímé dodávky zboží Inventury prodejen Objednávky prodejen
Evidence majetku Sklad MTZ Manažerské rozbory Podnikové účty
Autodoprava Členská evidence Valná hromada
CIS Certifikát ČMI Certifikát
Info Ikona Projekt WINSOC

Programový produkt "Sociální dávky pro Windows" je určen pro zpracování dávek sociální péče na osobních počítačích. Zautomatizování základních činností při poskytování sociálních dávek značně zrychluje a usnadňuje komunikaci se žadateli a pozdějšími klienty sociálních odborů.