Projekt MIS - Maloobchodní informační sytém

Info Ikona Popis maloobchodního informačního systému MIS

Maloobchodní informační systém MIS řeší kompletně problematiku maloprodeje ve firmách s jakýmkoli počtem prodejen různé velikosti, zařazení i vybavení. Je postaven na centrálně řízené cenové i sortimentní politice.

Systém MIS je vhodné provozovat jako součást projektu CIS, může pracovat s jeho daty. Tím je bez problémů umožněno zpracování VO dodávek, přímých dodávek, načtení informací o cenotvorbě a o cenových akcích. Jeho úzká vazba se systémem CIS zajišťuje pořizování jakýchkoli dat pouze 1x a další propojení je už záležitostí automatických přenosů dat. Samozřejmě existuje i provázanost na modul Inventury včetně zpětné vazby.

Může však pracovat i samostatně jako řídící modul pro skupinu prodejen, s výstupy do účetnictví.

Program MIS je vytvořen jak pro práci s pokladnami různých typů (např. SHARP, QUORION, UNITRON, SERD), různých typů vah (DIBAL, ELPESA), ale i pro POS. Tedy pro pokladní místa, kde je místo pokladny používán počítač.

Systém je založen na přímé komunikaci centrálního systému (ústředí firmy) s pokladními místy na jednotlivých prodejnách. Ústředí firmy zajišťuje zpracování různých typů dokladů, tvorbu cen, evidenci skladových zásob a účetního stavu (kontokorentu). Samozřejmostí jsou i různé typy přecenění na prodejnách (začátek akce, konec akce, atd.) Současně zajišťuje aktuálnost sortimentu a prodejních cen na pokladnách jednotlivých prodejen a stahování dat o prodeji. Součástí je i zasílání cenovek nových druhů zboží či zboží s novou cenou.

Prodejní místa (prodejny) mohou být vybaveny počítačem pro operativnější řízení pokladen a kontrolu cen i účtování (výhodná varianta). Není nutné mít nijak speciálně vybaven počítač. Použití počítače není podmínkou provozu, systém dokáže řídit prodejnu na dálku.

Součástí systému jsou i Objednávky prodejen jak pro VO sklady, tak i pro přímé dodavatele (ve spolupráci s COOP Centrem).

Info Ikona Vlastnosti a výhody systému MIS
Info Ikona Máte zájem o maloobchodní informační systém MIS?

V případě, že máte zájem o IS MIS, nebo více informací k němu,kontaktujte nás.