Ceníky projektů a služeb

Ceník - výběr projektů a služby, které poskytujeme

Ceník - všeobecné podmínky

Způsob financování

Aplikační SW: Kromě jednorázové úhrady je možné využít splátkového systému s dvouletým splátkovým kalendářem. Úvodní akontace je minimálně 30% dohodnuté ceny a fakturuje se k datu dodání včetně 1. splátky.
Standardní SW: Fakturuje se jednorázově k datu dodání.
Hardware: Fakturuje se zálohově.
Služby: Fakturují se na základě odsouhlasených pracovních výkazů průběžně v zákonných lhůtách.
Roční pronájem aplikačního software: Fakturuje se ročně 40% ceníkové ceny.

Příplatky

Při nákupu informačního systému pro zpracování více podnikatelských subjektů se za každý další fakturuje navíc 10% z dohodnuté ceny příslušných modulů (projektů).

Daň z přidané hodnoty

Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Předvádění

Po domluvě je možné nabízené produkty předvést, jak v našem předváděcím středisku, tak přímo u zákazníka. Náklady s tím spojené jsou v režii dodavatele.

Rozvoj programového vybavení

PORS software a.s. zaručuje správnost dodaného programového vybavení z pohledu legislativních změn a průběžně zabezpečuje jeho úpravy. Za tyto služby je ročně fakturován udržovací poplatek ve výši 23% z aktuálního rozsahu nakoupeného projektu. Tento poplatek je navyšován v následujících letech pouze koeficientem inflace.

Hot-Line

K projektům je zajišťována služba Hot-Line v době od 8 do 15 hodin, pokud není smluvně stanoven jiný rozsah (mobilní telefon a pod.). Cena za Hot-Line pro všechny projekty kromě CIS činí 1.500 Kč ročně. Pro komplexní informační systém CIS je tato služba zahrnuta do ročního udržovacího poplatku.

Platnost ceníku

Údaje v tomto ceníku mají platnost od ledna 2024. Jejich platnost končí měsícem a rokem dalšího vydání tohoto ceníku.