Projekt WINSOC - Sociální dávky (Windows)

Projekt WINSOC - popis

Program Vám umožní vypracovávat a tisknout podklady pro poskytování peněžitých a věcných dávek, jako jsou Návrhy na poskytnutí finanční výpomoci, Rozhodnutí o dávce sociální péče, Sborníky plateb jednotlivých klientů i sborníky souhrnné. 

Pro vyplácení peněžitých sociálních dávek se tisknou seznamy příjemců poštovních poukázek a současně se vytváří soubor na disketu pro Českou poštu pro tisk složenek typu "B", příkazy k úhradě při platbách na bankovní účet, lze vytvořit i soubor pro Home banking a seznam klientů při hotovostních platbách přímo na úřadě včetně výplatnice a výčetky platidel . U věcných dávek pak program vytváří seznamy klientů, kterým je tato dávka přiznána.

V programu je řada automatických kontrol. Je ohlídáno provádění a evidování kontrol příjmů a jiných náležitostí v předem určených intervalech, program upozorňuje i na blížící se termín kontroly klienta. Program též upozorňuje na blížící se termín pro vystavení rozhodnutí dle datumu podání žádosti a na vyplnění data doručení pro dodržování správního řádu. Rovněž upozorní na skutečnost, že vyživovaná osoba u příjemce dávky překročila věkovou hranici finanční potřeby a spadá do jiné věkové kategorie. Pokud se změní legislativně sociální potřebnost, upozorní na osoby, kterých se to týká. Je potom věcí obsluhy, zda vytvoří nový návrh a rozhodnutí. Program dále vytváří soubor pro komunikaci s ÚP a umí zpracovat odpověď (kontroly příjmů z ÚP, přehled o evidenci…). 

Pomocí dalších funkcí budete mít celkový přehled statistických informací, jako je výše plateb do běžného dne, výhled do konce roku a porovnání s plánovanou částkou, která do konce roku zbývá z předem stanoveného rozpočtu na daný okruh sociální péče, aby bylo možné provést včas případná opatření. 

Program poskytuje informace o počtu osob v evidenci a vyčísluje počet žadatelů včetně částky, kterou obdrželi za uplynulý měsíc. 


Projekt WINSOC - číselník okruhů sociálních dávek

1) Rodiny s nezaopatřenými dětmi (Dávky pro rodiny s nezaopatřenými dětmi)
- peněžitá nebo věcná dávka pro rodiny s nezaopatřenými dětmi podle § 4 zákona č. 482/1991 Sb.
- peněžitá nebo věcná dávka v mimořádných případech podle § 8 zákona č. 482/1991 Sb.
- peněžitá nebo věcná dávka pro rodiny s nezaopatřenými dětmi podle § 23 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
- příspěvek na rekreaci dítěte důchodce podle § 28 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

2) Péče o osobu blízkou (Příspěvky při péči o blízkou a jinou osobu)
- příspěvek při péči o osobu blízkou - dítě - podle § 80 zákona č. 100/1988 Sb.
- příspěvek při péči o osobu blízkou - dospělí podle § 81zákona č. 100/1988 Sb.

3) Péče o TZP a staré občany (Dávky - dieta, TZP, staří občané)
- peněžitá nebo věcná dávka pro staré občany podle § 4 zákona č. 482/1991 Sb.
- peněžitá nebo věcná dávka v mimořádných případech podle § 8 zákona č. 482/1991 Sb.
- peněžité nebo věcné dávky TZP a starým občanům podle § 32 vyhlášky 182/1991 Sb.
- dávky při odchodu z ústavu pro tělesně a mentálně postiženou mládež podle § 41 vyhlášky 182/1991 Sb.

4) Příspěvky na TZP a staré občany (Příspěvky pro TZP a staré občany)
- příspěvek na rekreaci dítěte důchodce podle § 28 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
- peněžité nebo věcné dávky TZP a starým občanům podle § 32 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na individuální dopravu podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
- příspěvek na rekreaci a na lázeňskou péči podle § 38 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na topnou naftu a na zakoupení topných těles a dalších spotřebičů podle § 39 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice podle § 40 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na zvýšené životní náklady podle § 42 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice podle § 43 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu podle § 45 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na úhradu za užívání garáže podle § 45 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa podle § 46 vyhlášky 182/1991 Sb.
- příspěvek na společné stravování podle § 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

5) Péče o jednotlivce a bezdětné rodiny (Dávky jednotlivcům a bezdětným rodinám)
- peněžitá nebo věcná dávka sociálně potřebným občanům,jednotlivcům, bezdětným rodinám podle § 4 zákona č. 482/1991 Sb.
- peněžitá nebo věcná dávka v mimořádných případech podle § 8 zákona č. 482/1991 Sb.

6) Péče o občany vyžadující zvláštní pomoc (Dávky občanům vyžadujícím zvláštní pomoc)
- peněžitá nebo věcná dávka občanům, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí podle § 51 vyhlášky 182/1991 Sb.


minimální konfigurace doporučená konfigurace
Pentium 166 MHz Pentium nebo AMD 750 MHz
RAM 32 MB RAM 128 MB
HDD - minimálně 250 MB volného místa + prostor na data na serveru(0,5GB - 2GB) HDD - minimálně 250 MB volného místa + prostor na data na serveru(0,5GB - 2GB)
CD-ROM pro instalaci dostupný na síti CD-ROM pro instalaci dostupný na síti
Operační systém WIN95 - SR2 a vyšší Operační systém WIN98 a vyšší
Síťový systém musí umožňovat dlouhé názvy souborů, doporučujeme Windows 2000,NOVELL
Síťový systém musí umožňovat dlouhé názvy souborů, doporučujeme Windows 2000,NOVELL
Doporučujeme grafickou kartu s rozlišením 800x600, 16 bitů (z důvodu rychlosti)
Doporučujeme grafickou kartu s rozlišením 800x600, 16 bitů (z důvodu rychlosti)

stažení projektu WINSOC