Projekt MIS - Maloobchodní systém

Maloobchodní systém (podsystémprojektu CIS) pro zabezpečení maloobchodních prodejních jednotek.

Modul

Ceníková položka

Název produktu a rozsah licence

Cena

MIS

1001

MIS – Centrála

Server licence + 1. uživatel

25.000 Kč

MIS

3070

MIS – Centrála

Každý další uživatel

12.000 Kč

MIS

2011

MIS – VER

Věrnostní systém

35.980 Kč

MIS

3098

MIS – Pokladní plugin

Každý typ POS - neomezený počet licencí

54.500 Kč

MIS

3099

MIS – Dotyková pokladna

Každé pokladní místo

9.500 Kč

MIS

3078

MIS – Pokladní plugin

Každý typ POS - pro 1 licenci

990 Kč

MIS

3095

MIS – Pokladní plugin

Každý typ pokladny - neomezený počet licencí

19.500 Kč

MIS

3075

MIS – Pokladní plugin

Každý typ pokladny - pro 1 licenci

490 Kč

MIS

3083

MIS – Váhový plugin

Každý typ syst. váhy - neomezený počet licencí

19.500 Kč

MIS

3073

MIS – Váhový plugin

Každý typ syst. váhy - pro 1 licenci

490 Kč

MIS

3082

MIS – Platební plugin

Každý typ plat. term. - neomezený počet licencí

19.500 Kč

MIS

3072

MIS – Platební plugin

Každý typ plat. term. - pro 1 licenci

490 Kč

MIS

3096

MIS – SES

Každý 1. až 50. uživatel

1.500 Kč

MIS

3097

MIS – SES

Každý 51. a další uživatel

1.200 Kč

MIS

3094

MIS – Komunikace

Každé pokladní místo nebo systémová váha

2.500 Kč

MIS

3093

MIS – Hardw. komunikace

Každé spol. PC pro řízení 2 a více pokl.míst/s.vah

4.700 Kč

MIS

3092

MIS – POS

Každé pokladní místo

5.000 Kč

MIS

3091

MIS – Pokladna/váha

Každé pokladní místo nebo systémová váha

2.200 Kč

MIS

3090

MIS – Komunikace

Komunikace s cizí POS

2.200 Kč

MIS

3069

MIS – BOP

Modul Backoffice komplet - POS

9.200 Kč

MIS

3059

MIS – BOP - další licence

Modul Backoffice komplet - POS
2. a další licence

4.600 Kč

MIS

3068

MIS – Upgrade BOF na BOP

Upgrade Backoffice komplet - POS

4.000 Kč

MIS

3080

MIS – BOK

Modul Backoffice komplet

9.200 Kč

MIS

3079

MIS – BOF (+ cenovky)

Zákl. modul Backoffice

5.200 Kč

MIS

3087

MIS – UMD

Základní pohyby a údržba matr. dat

1.500 Kč

MIS

3086

MIS – OBJ

Objednávky prodejen

2.500 Kč

MIS

3085

MIS – UPG

Upgrade Objednávek prodejen z fox OBJEPRO

1.800 Kč

MIS

3084

MIS – KOC

Kontrola cen na prodejně

750 Kč

MIS

3081

MIS – OCK

Objednávky prodejen s využitím čárového kódu

2.700 Kč

MIS

2020

MIS – COOP Mobil

Bez rozdílu v počtu uživatelů

9.750 Kč

MIS

2021

MIS – Složenky

Bez rozdílu v počtu uživatelů

25.900 Kč

MIS

2022

MIS – Pořizování a tisk cenovek bez pokl.systému

Bez rozdílu v počtu uživatelů

3.000 Kč

MIS

2023

MIS – ACNielsen

Export dat pro ACNielsen,
bez rozdílu v počtu uživ.

3.000 Kč

MIS

2024

MIS – Losy Tipsport

Bez rozdílu v počtu uživ.

25.900 Kč

MIS

2025

MIS – Evidence stravenek

Bez rozdílu v počtu uživ.

7.000 Kč

MIS

2026

MIS – Měsíční závěrka prodejen a její účtování

Bez rozdílu v počtu uživ.

6.500 Kč

MIS

2027

MIS – Automatická závěrka pokladny

Bez rozdílu v počtu uživ.

7.000 Kč

MIS

2028

MIS – Elektronický výkaz prodejny

Bez rozdílu v počtu uživ.

6.500 Kč

MIS

3051

MIS – ČMI-plugin

Pro každou nesystémovou váhu připojenou k POS

990 Kč

MIS

3052

MIS – ČMI-plugin

Pro každou nesystémovou váhu připojenou k POS - neomezený počet licencí

54.500 Kč

MIS

3053

MIS – EET plugin

Pro každé prodejní místo

990 Kč

MIS

3054

MIS – EET plugin

Pro každé prodejní místo – neomez. počet licencí

54.500 Kč

MIS

3055

MIS – Price checker (koupě se snímačem)

Každé zařízení

4.490 Kč

MIS

3056

MIS – Price checker (pouze SW)

Každé zařízení

8.980 Kč

MIS

3057

MIS – Tisk zkrácené účtenky

Pro každé prodejní místo

90 Kč

MIS

3058

MIS – Tisk zkrácené účtenky

Pro každé prodejní místo – neomez. počet licencí

4.950 Kč