Projekt SOC-WIN

Projekt umožňuje evidenci a zpracování dávek sociální péče poskytovaných městskými a obecními úřady. Vyplácené dávky jsou sledovány podle jednotlivých okruhů. U každého klienta je možno vystavovat a tisknout Návrh na poskytnutí dávky, Rozhodnutí o dávce. Údaje o uskutečněných platbách jsou během roku uchovány ve Sborníku plateb, všechna rozhodnutí zase v Rejstříku rozhodnutí.

Modul

Ceníková položka

Název produktu a rozsah licence

Cena

SOC

1007

SOC-WIN

1.-4. uživatel

17.000 Kč

SOC

3071

SOC-WIN

5. a další uživatel

14.000 Kč

SOC

3078

SOC-WIN

Omezená licence – doručenky, přeplatky

1.000 Kč

SOC

3079

SOC-WIN

Pasivní licence – roční

1.000 Kč