Projekt Inventury

Projekt je určen pro zjištění fyzických stavů zásob na prodejně i na skladě, a to na základě čárových kodů zboží. Přehled zboží a čárových kódů je možno importovat z - a exportovat doprojektu CIS. Kromě inventury fyzických zásob je možno provést inventuru účetích dokladů a tak vyčíslit manko / přebytek. Výstupem programu jsou inventurní sestavy fyzické a účetní. Program lze s výhodou instalovat na notebook.

Modul

Ceníková položka

Název produktu a rozsah licence

Cena

INVEPRO

1012

Inventury prodejen / majetku

1. uživatel

21.000 Kč

NVEPRO

3092

Inventury prodejen / majetku

Každý další uživatel

12.000 Kč

NVEPRO

3098

Inventury prodejen / majetku

Uživatel pouze na jedné prodejně

9.000 Kč