Elektronická evidence tržeb

Připravujeme úpravy programů podle návrhu zákona o evidenci tržeb, jeho výkladů, nařízení, směrnic a dalších informací. O provedených úpravách budete informováni v Novinkách a Bulletinech.

Návrh zákona o evidenci tržeb ke stažení (pdf)


Stránky zabývající se Elekronickou evidencí tržeb (EET)
Finanční správa
eltrzby.cz
elektronickaevidencetrzeb.cz

4.4.2016 Finanční správa spustila stránky k elektronické evidenci tržeb www.e-trzby.cz