Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)

!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI. Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!Verze CIS 6.02.00 k 25. 5. 2020


Obecné


Základní číselníky


Členská evidence


Finance


Evidence majetku


Přímé dodávky


Maloobchod


Mzdy


Verze CIS 6.01.00 k 30. 4. 2020

Mzdy


Finance

Novinka: přehledy položek pro rychlejší vyhledávání v dokladech:

Další:


Členská evidence


Maloobchod

Pro COOP Kladno je v importu DL z VO Slaný povolen i import nečíselných registrů.


Verze CIS 6.00.01 k 6. 4. 2020

FinanceVerze CIS 6.00.00 k 30. 3. 2020

Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2020. Pokud by nebyly, nebude možné používat nové výkazy ve zkráceném rozsahu.


Sestavy

Základní číselníky


Členská evidence


Písemnosti


Finance


Údržba


Přímé dodávky


Maloobchod


Evidence majetku


Mzdy


Účetnictví

Nabídka takového řešení se nabízí v upoutávce po zvolení úlohy Sestavy, kde je možné tento způsob zvolit.

(některé byly odeslány také již dříve emailem)


Výkaznictví

Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2020.