​Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI. Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním spuštění k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po instalaci nové verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře c:\cis\powerbuilder19 do adresáře c:\sybase\powerbuilder19 (případně na místo, kde máte původní deploymentkit nainstalován). V případě problémů kontaktujte p. Gregora, 603 546 412.

Verze CIS 6.18.00 k 7.9.2021

Mzdy


Maloobchod


Členská evidence


Verze CIS 6.17.00 k 20.8.2021

Obecné


Maloobchod


Údržba


Evidence majetku


Členská evidence

Mzdy


Verze CIS 6.16.00 k 28.7.2021

Mzdy


Přímé dodávkyMaloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_vymazanych_eanu_do_pos,

kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data za aktuální den. V případě potřeby poslání požadavků za jiné období můžete použít nabídku v menu Importy\Exporty POS\Export výmazu registrů do POS.

Aby se výmaz na prodejně provedl, musí být prodejna nakonfigurována v modulu POS. Podrobnosti jsou součástí novinek pro pokladní systém.


Finance

Členská evidence

Evidence majetku

Verze CIS 6.15.00 k 18.6.2021

MzdyEvidence majetku


Maloobchod


Finance


Verze CIS 6.14 k 1.6.2021

Základní číselníky


Evidence majetku


Finance


Přímé dodávky


ÚdržbaElektronické (souhrnné) platby

Export souboru REMADV je možné každého dodavatele směrovat do odlišného adresáře. Lze tak tyto soubory posílat i jiným způsobem. V případě, že si přejete export pro konkrétního dodavatele přesměrovat, založte si v adresáři PLATBY\REMADV pro tohoto dodavatele nový podadresář a v souboru IMPORT.INI v sekci CIL doplňte nový řádek s proměnnou 06e_copremadv_org_odj, kde org a odj jsou číslo partnera.

Např.:

// Do tohoto adresáře se ukládají soubory REMADV pro standardní exporty

06e_copremadv = d:\cis\IMPORT\platby\remadv

// Do tohoto adresáře se ukládají pouze exporty pro dodavatele ORG = 3 a ODJ = 0

06e_copremadv_3_0 = d:\cis\IMPORT\platby\remadv\DLC


Pokud není řádek pro dodavatele v IMPORT.INI založen, probíhá export do standardního adresáře určeného proměnnou 06e_copremadv.

!!! V případě, že ukládáte soubory do jiného adresáře, nezapomeňte si i upravit dávky CIS_FCP a FCP_CIS kde musíte přidat příkazy pro přesun, odeslání a případný archív !!!


Maloobchod

MzdyČlenská evidence


Verze CIS 6.13.00 k 5.5.2021

Evidence majetku

Přímé dodávky


Maloobchod


Finance

Mzdy


Verze CIS 6.12.03 k 16.4.2021


Mzdy


Evidence majetkuPřímé dodávky


Verze CIS 6.12.02 k 8.4.2021


Mzdy


Verze CIS 6.12.01 k 6.4.2021


Mzdy


Verze CIS 6.12.00 k 30.3.2021

Evidence majetku

Sestavy – Pohybové:


Základní číselníky


Členská evidence

Mzdy


Finance 


Maloobchod


Verze CIS 6.11.00 k 10.3.2021


Přímé dodávky


Maloobchod


Finance 


Mzdy


Verze CIS 6.10.00 k 19.2.2021


Přímé dodávky


Mzdy


Finance 


Evidence majetku


Maloobchod


Verze CIS 6.09.01 k 9.2.2021


Finance 


Přímé dodávky


Maloobchod


Mzdy
Verze CIS 6.09.00 k 25.1.2021


Základní číselníky


Finance 


Mzdy


Přímé dodávky


Maloobchod


Účetnictví

(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování).

Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému účetnímu období.

Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou.

Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc


VýkaznictvíVerze CIS 6.08.02 k 25.1.2021


MzdyVerze CIS 6.08.01 k 18.1.2021


Přímé dodávky

Pro Velké Meziříčí byla upravena sestava OS-406 Sledování marží MO. nyní si mohou vybrat, jestli v sestavě zobrazovat interní, nebo dodavatelské registry.


Evidence majetku

Umožněno využití mimořádných daňových odpisů dle daňového balíčku:

Hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021

Způsob nastavení tohoto typu odpisování:

Upozornění: neplést s tlačítkem M (zadání mimořádného odpisu), to slouží pro jednorázovou opravu účetních odpisů, ne daňových

Takto jednoduše se nastaví mimořádné odpisy pro majetek, zařazený v aktuálním období (měsíci).

Pokud byl majetek zařazen dříve, je nutno nasadit částku daňových odpisů, které by se od měsíce zařazení spočitaly. K tomu slouží nové tlačítko DM (daňové mimořádné).


Příklad:

Aktuální období 12/2020, majetek v 2. odpisové skupině byl zařazen v 3/2020. Nasaďte mimořádné daňové odpisování, spočítejte si měsíční odpis (VC*0,6/12), zaokrouhlete na celé Kč nahoru, vynásobte 8 (odpisy od 4/2020 do 11/2020). Výslednou částku zadejte pomocí tlačítka DM. Kontrolu provedete pomocí sestavy pod tlačítkem DO – měsíční. Za období 12/2020 již program spočítá měsíční i roční daňový odpis.Verze CIS 6.08.00 k 12.1.2021

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2021

Mzdy


Členská evidence


Finance 


Verze CIS 6.07.01 k 07.1.2021

Finance 


Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_slozenek_csob_mesicni,

kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data za předchozí měsíc. Pro konfiguraci platí stejná pravidla, jako pro denní exporty složenek.


Mzdy


Členská evidence


Verze CIS 6.07.00 k 08. 12. 2020

Finance 


Členská evidence


Mzdy


Přímé dodávky


Maloobchod

Do sestavy opisu dokladu byl přidán sloupek Celková cena.

Upraveny okna pro připravovaný Intranet Nová Paka


Evidence majetku

Pro rok 2021 připraveno navýšení hranice hmotného majetku na 80 tis. Kč (Číselníky – Parametry modulu)


Verze CIS 6.06.00 k 5. 11. 2020

Obecné

Byly nahrány nové verze knihoven pro odesílání emailů kvůli lepší podpoře protokolu TLS.

Finance 


Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo intranet_napln_izp


Mzdy

Účetnictví

(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování).

Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému účetnímu období.

Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou.

Úloha je prozatím určena pro interní testování a případné zájemce.

Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc


Verze CIS 6.05.01 k 25. 10. 2020


Mzdy


Verze CIS 6.05.00 k 25. 9. 2020


Obecné

V okně pro zadání filtru bylo upraveno zobrazování hodnot zadávaných pomocí rozbalovacích nabídek tak, aby zvolené hodnoty zůstaly zobrazeny i po přidání další filtrovací podmínky.


Finance


Mzdy


Přímé dodávky


Maloobchod


Evidence majetkuVerze CIS 6.04.01 k 28. 8. 2020


Sestavy

Pokud nám posíláte sestavu z našeho programu (ke kontrole či dohledání chyby), uložte ji jako soubor typu PSR. Je to pro nás výhodnější než PDF či jiný typ souboru, protože PSR sestava si zachovává všechny možnosti z programu – filtrování, třídění apod.Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_verka

Dále je vhodné v rámci CMD i zajistit odeslání na FTP pro e-shop.


Mzdy


Verze CIS 6.04.00 k 10. 8. 2020

Písemnosti


Evidence majetku


Základní číselníky


Přímé dodávky


MaloobchodFinance


Mzdy


Účetnictví

úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Hlavní kniha – Závodová – UX 420_M – měsíce roku
Verze CIS 6.03.01 k 3. 7. 2020

Písemnosti


Mzdy


Finance


Přímé dodávky


Maloobchod


Verze CIS 6.03.00 k 25. 6. 2020

Písemnosti


Přímé dodávky


Maloobchod


Mzdy


Finance


Údržba


Administrativa


GDPR


Verze CIS 6.02.00 k 25. 5. 2020


Obecné


Základní číselníky


Členská evidence


Finance


Evidence majetku


Přímé dodávky


Maloobchod


Mzdy


Verze CIS 6.01.00 k 30. 4. 2020

Mzdy


Finance

Novinka: přehledy položek pro rychlejší vyhledávání v dokladech:

Další:


Členská evidence


Maloobchod

Pro COOP Kladno je v importu DL z VO Slaný povolen i import nečíselných registrů.


Verze CIS 6.00.01 k 6. 4. 2020

FinanceVerze CIS 6.00.00 k 30. 3. 2020

Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2020. Pokud by nebyly, nebude možné používat nové výkazy ve zkráceném rozsahu.


Sestavy

Základní číselníky


Členská evidence


Písemnosti


Finance


Údržba


Přímé dodávky


Maloobchod


Evidence majetku


Mzdy


Účetnictví

Nabídka takového řešení se nabízí v upoutávce po zvolení úlohy Sestavy, kde je možné tento způsob zvolit.

(některé byly odeslány také již dříve emailem)


Výkaznictví

Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2020.