Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)Verze CIS 5.30.01 k 15. 9. 2019

Přímé dodávky


Maloobchod


Členská evidence


Finance
Verze CIS 5.30.00 k 25. 8. 2019

Základní číselníky

Partneři – nově možno zadat více mailových adres do údaje E-mail, jednotlivé adresy je nutno oddělit středníkem, bez mezery.


Finance


Účetnictví

Rutiny – Zpracování – Exporty souborů - Email na prodejny (PDF)

Umožňuje odesílání měsíčních sestav na prodejny:

Bližší podrobnosti viz soubor CIS\DOC\MET_POKY\VERZE 5\Odesílání sestav emailem.doc

a také aktualizovaný ceník CIS.


Evidence majetku


Přímé dodávky


Maloobchod


Mzdy


Verze CIS 5.29.01 k 30. 7. 2019

Mzdy


Verze CIS 5.29.00 k 25. 7. 2019

Finance

  1. Na výběrovém okně je doplněna možnost výběru plnění řádků ObD, a to:

  1. ES1=hrubá částka

  2. ES1=hrubá, ES2=poplatek

  3. ES1=hrubá, ES2=poplatek, ES3=čistá

  1. Je umožněno účtovat každý typ stravenky odlišně zadáním účetního předpisu, kde bude v textové části uvedeno číslo karty. Pozor: Pokud uvedeme na výběrovém okně číslo karty pouze na 4 místa, pak v účetním předpisu musí být toto číslo uvedeno rovněž na 4 místa. Např.: ES1-000-K4166-tržba, kde K je konstanta pro označení, že se jedná o číslo karty. Pokud nebude požadováno účtování pro oba typy odlišně, tzn., že předpis s číslem karty nebude vyplněn, pak se bude účtovat jednotně podle stávajícího předpisu, např.: ES1-000-tržba.

Členská evidence


Přímé dodávky


Maloobchod

26i_dl_3193_0=M:\mis\dodlist\pd\bovys

Import je možné vyvolat i naplánovanou úlohou. Do příkazového řádku zadejte následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_dl_pd

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zasob_jadro

Mzdy


Evidence majetku

Verze CIS 5.28.01 k 25. 6. 2019

Finance

Mzdy

Příkazy k úhradě z mezd do financí – do variabilního symbolu, pokud ho chcete prázdný, musí být uložena alespoň „0“. Při opravách v příkazech by to jinak hlásilo chybu při ukládání.


Přímé dodávky


Verze CIS 5.28.00 k 20. 5. 2019

Základní číselníky

Členská evidence

Mzdy

Evidence majetku

Sestavy:


Finance


Přímé dodávky


Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_tipsport

kde za jméno a heslo doplňte odpovídající jméno a heslo pro přihlášení k modulu MIS.
Verze CIS 5.27.00 k 25. 3. 2019

Obecné

Finance

Mzdy

Evidence majetku

Maloobchod


Verze CIS 5.26.00 k 22. 2. 2019

Obecné

Údržba

Evidence majetku

Finance

Pro zprovoznění QR kódů je třeba mít internet a nainstalovat program ImageMagick (pro převod obrázků) z µhttps://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x64-dll.exe§ (případně 32bitovou verzi µhttps://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x86-dll.exe§). Dále je třeba ve FIN – Číselníky – Formuláře faktur – Varianty tisku zaškrtnout Tisk QR kódu (zatím lze jen na formuláři 1 – základní).

04i_fa_carbo= C:\CIS\IMPORT\....

Mzdy


Přímé dodávky


Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo uplatni_cerpani_karty

, kde profil je název profilu databáze, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do CIS.

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo odepis_nevycerpane_body

, kde profil je název profilu databáze, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do CIS.Verze CIS 5.25.00 k 24. 1. 2019

Mzdy

Přímé dodávky

Maloobchod

Evidence majetku

Verze CIS 5.24.01 k 18. 1. 2019

Mzdy


Verze CIS 5.24.00 k 17. 1. 2019

Obecné

Členská evidence

Přímé dodávky

Maloobchod

Např. 06e_desvysl = m:\mis\dodlist\pd\desadv_zpr\vysledky

Finance

Mzdy

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2019

Velkoobchod

Výkaznictví

Příslušná matriční data je možné doplnit – v případě potřeby je možné připravit SQL

Účetnictví