Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI. Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním spuštění k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po instalaci nové verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře c:\cis\powerbuilder19 do adresáře c:\sybase\powerbuilder19 (případně na místo, kde máte původní deploymentkit nainstalován). V případě problémů kontaktujte p. Gregora, 603 546 412.Verze CIS 6.28.00 k 11.5.2022


Přímé dodávky


Maloobchod


Členská evidence


MzdyÚčetnictví

(v průběhu roku nemá přepínání období vliv).

(např. účet 139 strana MD= BOSS, strana Dal = faktura dodavatele).


Údržba


FinanceVerze CIS 6.27.00 k 27.4.2022


Maloobchod


Základní číselníky


Evidence majetku


Mzdy


Účetnictví


FinanceVerze CIS 6.26.00 k 31.3.2022


Maloobchod


Finance


Základní číselníky


Údržba


Mzdy


Verze CIS 6.25 k 13.3.2022


Finance


Přímé dodávky


Evidence majetku


Mzdy


Verze CIS 6.24.01 k 18.2.2022

Mzdy


Evidence majetku


FinanceVerze CIS 6.24 k 31.1.2022

Mzdy


Maloobchod


Členská evidence


Finance


Účetnictví

Cílem úpravy je umožnit přístup k sestavám účetnictví pro 2 skupiny uživatelů

Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6

Načte do databáze data příjemek a vrácenek zboží z prodejen z měsíčních souborů XLS.

K úloze je potřeba licence – do 31.07.2021 zdarma.

Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY \Verze 6

Porovnává evidenci dodávek zboží na prodejnách a v účetnictví.

K úloze je potřeba licence – do 31.07.2021 zdarma

Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6Verze CIS 6.23 k 18.1.2022

Finance


Mzdy

  1. datum testování,

  2. jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození,

  3. čísla pojištěnce a 

  4. názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů. 

V případě pozitivního testu je třeba provést hlášení pro KHS přes stránku

https://samotestovani.uzis.cz/ . Požadované údaje:

  1. datum testování,

  2. jméno a příjmení pozitivně testovaných,

  3. jejich datum narození,

  4. rodné číslo nebo data narození (cizinci),

  5. zdravotní pojišťovna

  6. a telefonní kontakt. 


Více informací na https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc .

Zdravotní pojišťovny proplácí 60 Kč za provedený samotest na pracovišti. Soubor s informacemi o provedených testech lze nahrát zpětně za celý měsíc přes stránku https://www.samotesty-covid.cz/.V menu Periodika-Měsíc – 4 položky na konci:

1) Testy na COVID - Číselník + import

2) Testy na COVID - sestava

3) Testy na COVID - export pro ZP (měsíční)

3) Testy na COVID - export pro KHS (denní, jen pozitivní)

Verze CIS 6.22.01 k 5.1.2022

Mzdy


Maloobchod


Verze CIS 6.22.00 k 28.12.2021


Mzdy

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2022


El. faktury


Údržba


Finance


MaloobchodVerze CIS 6.21.01 k 8.12.2021


Jde o opravnou verzi, která odstraňuje nestandardní situace zaznamenané po instalaci verze CIS 6.21.00. Například chybová hlášení při větším počtu tisku sestav, problémy s EDI komunikací atd.


Verze CIS 6.21.00 k 6.12.2021


Potřebná nastavení pro rok 2022

Pokyn s popisem potřebných nastavení v programu CIS pro úspěšné zahájení nového roku najdete v adresáři C:\CIS\doc\met_pokyny.


Finance

Zadané datum (v naplánované úloze den) spuštění udává měsíc, do které se budou doklady generovat.

Pokud si nebudete vědět rady s případnou přefakturací elektřiny a plynu, napište nám.


Mzdy


Přímé dodávky


MaloobchodEvidence majetku


Údržba