Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI. Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním spuštění k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po instalaci nové verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře c:\cis\powerbuilder19 do adresáře c:\sybase\powerbuilder19 (případně na místo, kde máte původní deploymentkit nainstalován). V případě problémů kontaktujte p. Gregora, 603 546 412.Verze CIS 6.13.00 k 5.5.2021


Evidence majetku


Přímé dodávky


Maloobchod


Finance


Mzdy


Verze CIS 6.12.03 k 16.4.2021


Mzdy


Evidence majetkuPřímé dodávky


Verze CIS 6.12.02 k 8.4.2021


Mzdy


Verze CIS 6.12.01 k 6.4.2021


Mzdy


Verze CIS 6.12.00 k 30.3.2021

Evidence majetku

Sestavy – Pohybové:


Základní číselníky


Členská evidence

Mzdy


Finance 


Maloobchod


Verze CIS 6.11.00 k 10.3.2021


Přímé dodávky


Maloobchod


Finance 


Mzdy


Verze CIS 6.10.00 k 19.2.2021


Přímé dodávky


Mzdy


Finance 


Evidence majetku


Maloobchod


Verze CIS 6.09.01 k 9.2.2021


Finance 


Přímé dodávky


Maloobchod


Mzdy
Verze CIS 6.09.00 k 25.1.2021


Základní číselníky


Finance 


Mzdy


Přímé dodávky


Maloobchod


Účetnictví

(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování).

Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému účetnímu období.

Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou.

Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc


VýkaznictvíVerze CIS 6.08.02 k 25.1.2021


MzdyVerze CIS 6.08.01 k 18.1.2021


Přímé dodávky

Pro Velké Meziříčí byla upravena sestava OS-406 Sledování marží MO. nyní si mohou vybrat, jestli v sestavě zobrazovat interní, nebo dodavatelské registry.


Evidence majetku

Umožněno využití mimořádných daňových odpisů dle daňového balíčku:

Hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021

Způsob nastavení tohoto typu odpisování:

Upozornění: neplést s tlačítkem M (zadání mimořádného odpisu), to slouží pro jednorázovou opravu účetních odpisů, ne daňových

Takto jednoduše se nastaví mimořádné odpisy pro majetek, zařazený v aktuálním období (měsíci).

Pokud byl majetek zařazen dříve, je nutno nasadit částku daňových odpisů, které by se od měsíce zařazení spočitaly. K tomu slouží nové tlačítko DM (daňové mimořádné).


Příklad:

Aktuální období 12/2020, majetek v 2. odpisové skupině byl zařazen v 3/2020. Nasaďte mimořádné daňové odpisování, spočítejte si měsíční odpis (VC*0,6/12), zaokrouhlete na celé Kč nahoru, vynásobte 8 (odpisy od 4/2020 do 11/2020). Výslednou částku zadejte pomocí tlačítka DM. Kontrolu provedete pomocí sestavy pod tlačítkem DO – měsíční. Za období 12/2020 již program spočítá měsíční i roční daňový odpis.Verze CIS 6.08.00 k 12.1.2021

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2021

Mzdy


Členská evidence


Finance 


Verze CIS 6.07.01 k 07.1.2021

Finance 


Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_slozenek_csob_mesicni,

kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data za předchozí měsíc. Pro konfiguraci platí stejná pravidla, jako pro denní exporty složenek.


Mzdy


Členská evidence


Verze CIS 6.07.00 k 08. 12. 2020

Finance 


Členská evidence


Mzdy


Přímé dodávky


Maloobchod

Do sestavy opisu dokladu byl přidán sloupek Celková cena.

Upraveny okna pro připravovaný Intranet Nová Paka


Evidence majetku

Pro rok 2021 připraveno navýšení hranice hmotného majetku na 80 tis. Kč (Číselníky – Parametry modulu)


Verze CIS 6.06.00 k 5. 11. 2020

Obecné

Byly nahrány nové verze knihoven pro odesílání emailů kvůli lepší podpoře protokolu TLS.

Finance 


Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo intranet_napln_izp


Mzdy

Účetnictví

(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování).

Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému účetnímu období.

Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou.

Úloha je prozatím určena pro interní testování a případné zájemce.

Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc