Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2019Verze CIS 5.23.01 k 11. 12. 2018

Finance

  1. Ošetřeno generování čísla daňového dokladu podle zadání v pásmech dokladů (DD=INTCFA, DD=VSYMB) a dle zadání platebního kalendáře (pokud se jedná o daňový doklad a není zadáno konkrétní číslo DD).

  2. Program upozorní na duplicitu čísla DD v rámci roku. Informaci je možno potvrdit či generování ukončit.

Členská evidence

Přímé dodávky

Maloobchod


Mzdy


Verze CIS 5.23.00 k 21. 11. 2018

Obecné

Přímé dodávky

Mzdy

Maloobchod

Finance

b) soubor CSV – došlo ke zmnožení řádků (více hodnot v řádcích faktury)


Verze CIS 5.22.00 k 17.10.2018

Instalátor

Evidence majetku

Finance

Členská evidence

Mzdy

Účetnictví

Export položek pro audit - doplněna úloha Rutiny – Zpracování – Exporty souborů – Export položek pro audit.

Úloha pracuje s příkazy SQL ze souboru C:\CIS\SQL\ExportDeniku.SQL a je řízena parametry s tímto standardním nastavením

Znaky >mm< a >rrrr< ve jménu souboru jsou pro export nahrazeny měsícem a rokem.

Jméno souboru je potom např. Denik012018.csv


Parametry je možné změnit – v souboru C:\CIS\CIS.INI v sekci nastavení pro účetnictví [CIS02]

se doplní řádek (jednotlivé parametry oddělené středníkem):

ExportDeniku=param1;param2;param3;param4


V případě jiných požadavků auditora je možné provést úpravu v souboru ExportDeniku.SQL.


Poznámka: Soubory jsou určeny pro Excel.

Výkaznictví

Úpravy výkazů 2018 - upravena matriční data výkazů 2018Přímé dodávky

Maloobchod


Verze CIS 5.21.02 k 17.9.2018

Finance

MzdyVerze CIS 5.21.01 k 14.9.2018

Finance

Přímé dodávky

Maloobchod

Evidence majetku

Mzdy


Verze CIS 5.21.00 k 28.8.2018

Finance

Číselníky – Práva uživatelů – zablokováno zobrazení systémových uživatelů.

Faktury – Doplněn příznak blokace – pro zaúčtování stejné faktury v jednom ZL.

Banka – V importu výpisů z ČSOB (formát ABO) opraveno přebírání bankovních účtů s pomlčkou.

Zaúčtuj (pro všechny typy dokladů):

Upraveno plnění střediska a prodejny (S3, P3) v řádku účetního dokladu.

Při účtování faktury nebo ObD je na prvotním dokladu nastaven příznak blokace, a pokud dojde k pokusu o duplicitní zaúčtování ve stejném ZL, program situaci ohlásí. Neplatí pro doúčtování.

Obecný doklad:

Doplněn příznak blokace – pro zaúčtování stejného ObD v jednom ZL.

Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – upraveno dotahování účtovacích předpisů u dokladu s provizemi (název předpisu musí začínat „ICP“, je možno jej zkopírovat z předpisů GPM). Při variantě bez použití převodníku (viz novinky k v. 5.19) opraveno dotažení střediska.

  1. Zůstávají možnosti, z jakých řádků souboru se hodnoty do Obd přebírají:

  1. Nově možno zadat, které hodnoty budou přebírány do řádků ObD (neplatí pro elektronické stravenky):

Každá z těchto možností si doplní svůj konkrétní účtovací předpis.

  1. Dále je možno zaškrtnout volbu Zápis transakcí do databáze - to nesouvisí s plněním ObD, ale s plněním tabulky Prohlížení karetních transakcí (viz novinky verze 5.19).

Původně nastavené uživatelské volby by se neměly změnit.

Přímé dodávky

Maloobchod

GDPR

MzdyVerze CIS 5.20.00 k 2.8.2018

Instalátor

Výkony

GDPR

[CIS34]

KOPIE=D:\DATABASE\DO_PORS


Pokud v CIS.INI uživatelsky přenastavíte ukládání kopie databáze do jiné složky, musíte změnit adresu databáze i v ODBC profilu CIS_AKOPIE, kde se data anonymizují.

Členská evidence

Přímé dodávky

Finance

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo stavy_sarzi

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_sarzi

MzdyVerze CIS 5.19.00 k 11.6.2018

GDPR

Členská evidence


Základní číselníky


Finance

Pokud je datum potvrzení dobropisu vyplněné, dostane se do data v řádku kontrolního hlášení.


VO sklad / MTZ


Mzdy

Přímé dodávky

Maloobchod

d:

cd d:\cis

d:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_vo_do_pos,

kde jmeno a heslo jsou přihlašovací údaje k CIS. V současnosti se exportují pouze akce z VO, které začínají, nebo končí v termínu nastaveném v parametrech modulu MIS.Verze CIS 5.18.04 k 14.5.2018

Maloobchod


MzdyVerze CIS 5.18.03 k 11.5.2018

Obecné


Finance

Přímé dodávky

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo uloz_mesicni_preceneni


MzdyVerze CIS 5.18.02 k 15.5.2018

Přímé dodávky

Maloobchod
Verze CIS 5.18.00 k 25.4.2018


!!! Na verzi CIS 5.18.00 lze upgradovat jen z verze CIS 5.17.00 !!!


Z důvodu rozsáhlých úprav při zjišťování volných čísel interních registrů zboží, zkontrolujte si po prvních importech v El. fakturaci, likvidaci faktur, či importu inventur, DL a akcí do MIS, že se správně zakládají nové položky zboží. Nové položky již nemusí být jen na konci seznamu zboží, ale i uprostřed. Proto je vhodné při hledání nově založených položek použít omezení údajem Datum.

Údržba

Základní číselníky

Elektronická fakturace

Přímé dodávky

Maloobchod


Finance


VO sklad / MTZ


MzdyVerze CIS 5.17.00 k 11.4.2018


!!! Vzhledem k úpravám v zabezpečení je nutné sladit Instalaci verze CIS 5.17.00 a verzí POS 2.00.00 tak, aby verze POS byla nainstalována bezprostředně po instalaci CIS na centrále. V opačném případě nebudou funkční programy Složenek a Vzdálené prohlížení v programech Poska.

O podrobnostech se informujte s autory projektu. !!!


Na verzi CIS 5.17.00 je nutné přejít i v případě, že budete instalovat nějakou budoucí verzí. Pokud tak neučiníte, nepůjde Vám aktualizovat verze z modulu Údržba !!!

Obecné

Základní číselníky

Evidence majetku


Finance

Novinka:

Faktury:

Obecný doklad:

Další:


El. faktury

Členská evidence


Mzdy


Přímé dodávky


MaloobchodVerze CIS 5.16.03 k 31.3.2018


Přímé dodávky

Maloobchod


Verze CIS 5.16.02 k 26.3.2018

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_sop_vo

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_sopVerze CIS 5.16.01 k 8.3.2018

Přímé dodávky

Maloobchod


Verze CIS 5.16.01 k 8.3.2018

Přímé dodávky

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo vypocet_porovnani_trzeb


Mzdy
Verze CIS 5.16.00 k 27.2.2018

Členská evidence


Mzdy


Finance

Velkoobchod

El. dodací listy

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo prvotni_import_desadv

MaloobchodVerze CIS 5.15.01 k 7.2.2018

Základní číselníky

Přímé dodávky

Maloobchod


MzdyVerze CIS 5.15.00 k 30.1.2018


Evidence majetku


Finance

Upozornění:

Pro správnou funkci kontroly partnerů na registr plátců DPH musíte mít nainstalovánu verzi nejméně CIS  5.14, a  to nejen na stanicích, ale také na serveru, kde se kontrola spouští. Jak zkontrolujete:

Přímé dodávky

Maloobchod

V importu ceníků z VO se nyní aktualizuje i údaj Omezit prodej.


MzdyVerze CIS 5.14.00 k 15.1.2018

Ostatní

Přímé dodávky

Maloobchod


Finance

Přenesená daňová povinnost:

Obecný:

Jiné:


Velkoobchod


Mzdy

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2018