Ceník - Projekt CIS


Modul

Ceníková položka

Název produktu a rozsah licence

Cena

LICENCE DO 2 KLIENTŮ

CIS

1001

CIS – Kompletní IS

1. uživatel

49.000 Kč

CIS

2001

CIS – Kompletní IS

2. uživatel

24.000 Kč

LICENCE PRO VÍCE NEŽ 2 KLIENTY

CIS – ÚČETNICTVÍ a VÝKAZY

UCT

1011

CIS – Modul Účetnictví a výkazy

Server licence + 1. uživatel

75.000 Kč

UCT

2012

CIS – Modul Účetnictví a výkazy

2. uživatel

54.000 Kč

UCT

2030

CIS – Modul Účetnictví a výkazy

3. uživatel

30.000 Kč

UCT

2040

CIS – Modul Účetnictví a výkazy

4. uživatel

20.000 Kč

UCT

2061

CIS – Úloha Odesílání sestav mailem

Do 49 prodejen / Bez roz. uživ.

4.000 Kč

UCT

2062

CIS – Úloha Odesílání sestav mailem

Od 50 do 99 prodejen / Bez roz. uživ.

7.000 Kč

UCT

2063

CIS – Úloha Odesílání sestav mailem

100 a více prodejen / Bez roz. uživ.

10.000 Kč

UCT

2064

Úloha Porovnání dodávek UCT x MO

Bez rozdílu v počtu uživatelů

15.000 Kč

UCT

2065

Úloha Datové zdroje

Bez rozdílu v počtu uživatelů

32.000 Kč

UCT

2066

Úloha Rozkladové sestavy

Bez rozdílu v počtu uživatelů

15.000 Kč

UCT

2067

Úloha Kontrola výkazu zásob

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

UCT

3090

CIS – Modul Účetnictví a výkazy

5. a každý další uživatel

15.000 Kč

UCT

2060

CIS – Pouze úloha Saldokonto

Bez rozdílu v počtu uživatelů

9.900 Kč

UCT

3002

CIS – Úloha Předběžný výkaz prodejen

Každý uživatel

4.000 Kč

UCT

3003

CIS – Úloha Předběž. zápis do úč. knih

Každý uživatel

4.000 Kč

UCT

3004

CIS – Úloha Integrace dat do účetnictví

Každý uživatel

4.000 Kč

UCT

3005

CIS – Úloha Tisk vybraných sestav

Každý uživatel

4.000 Kč

UCT

3091

CIS – Modul Úč.sestavy + saldokon. (Malé UCT)

Každý uživatel

19.000 Kč

UCT

3097

CIS – Modul Manažerské rozbory

Každý uživatel

34.000 Kč

CIS – FINANCE

FIN

1002

CIS – Modul Finance

Server licence + 1. uživatel

54.000 Kč

FIN

2002

CIS – Modul Finance

2. uživatel

44.000 Kč

FIN

2032

CIS – Modul Finance

3. uživatel

34.000 Kč

FIN

2041

CIS – Modul Finance

4. uživatel

32.000 Kč

FIN

3093

CIS – Modul Finance

5. a každý další uživatel

29.000 Kč

FIN

3091

CIS – Modul Pokladní místo

Každý uživatel

7.000 Kč

FIN

3097

CIS – Modul Finance (pouze pro PDZ)

Každý uživatel

7.000 Kč

FIN

2055

CIS – Úloha Import příkazů k úhradě

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2056

CIS – Úloha El.faktur.dod.elektř.a plynu

Bez rozdílu v počtu uživatelů

7.000 Kč

FIN

2057

CIS – Import pohybů z exter. POS

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2058

CIS – Úloha Úhrady složenek na prod.

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2059

CIS – Úloha Elektr. faktury O2

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2060

CIS – Úloha Kontrola Dl z Efa na příj. VO

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2061

CIS – Úloha Kontr.insolv. a plátců DPH

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2062

CIS – Úloha Import plat. karet/UNICARD

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2063

CIS – Úloha Sumarizace plateb dle v.s.

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2064

CIS – Úloha Import dobíjení mobilů

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2065

CIS – Úloha Refakturace včetně položek

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2066

CIS – Úloha Import a zprac. faktur v EDI

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2067

CIS – Úloha Export vyst. faktur v EDI

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2068

CIS – Úloha Import stravenek

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2069

CIS – Úloha Elektr.faktury dodav.energií

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2070

CIS – Úloha Import FV z exter.prg

Bez rozdílu v počtu uživatelů

7.000 Kč

FIN

2071

CIS – Úloha Import Vodafone

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2072

CIS – Úloha Karetní transakce - evidence

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2073

CIS – Úloha Export pohledávek

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2074

CIS – Úloha Odesílání PDF faktur mailem

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2075

CIS – Úloha Odesílání PDF faktur mailem šifr.

Bez rozdílu v počtu uživatelů

9.000 Kč

FIN

2076

CIS – Úloha Import z terminálu EET

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2077

CIS – Úloha import karet e-shop

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2078

CIS – Úloha import losy Tipsport

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2079

CIS – Úloha Automat. generování plateb. kal.

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2080

CIS – Úloha Automat. rozeslání vyst. faktur

Bez rozdílu v počtu uživatelů

6.000 Kč

FIN

2081

CIS – Úloha Import Qerko

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2082

CIS – Úloha Výstup příkazů se zahr. účty

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2083

CIS – Úloha Přestřediskování

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

2084

CIS – Úloha Import karet – složenky

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

FIN

3071

CIS – EET plugin

Každý uživatel

1.090 Kč

FIN

4001

CIS – Úloha Import faktur z exter. programu

Roční licence / Každý exter. zdroj dat

4.000 Kč

SPL

1001

CIS – Funkce Souhrnné platby

Bez rozdílu v počtu uživatelů

22.900 Kč

CIS – Velkoobchodní sklad

ODB

1012

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

Server licence + 1. uživatel

60.000 Kč

ODB

2012

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

2. uživatel

50.000 Kč

ODB

2032

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

3. uživatel

43.000 Kč

ODB

2042

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

4. uživatel

39.000 Kč

ODB

3094

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

5., 6. nebo 7. uživatel

34.900 Kč

ODB

3095

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

8., 9., 10. nebo 11. uživatel

32.900 Kč

ODB

3090

CIS – Modul Velkoobchodní sklad (VOS)

12. a každý další uživatel

14.900 Kč

ODB

3097

CIS – Modul VOS pro notebooky

Každý uživatel

14.900 Kč

ODB

2069

CIS – Úloha Export vyst. faktur v EDI

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

ODB

3089

CIS – Úloha Expedice - objednávky ZEBRA

Každý uživatel

7.000 Kč

CIS – Přímé dodávky zboží

PDZ

1011

CIS – Modul Přímé dodávky zboží

Server licence + 1. uživatel

35.000 Kč

PDZ

2011

CIS – Modul Přímé dodávky zboží

2. uživatel

28.000 Kč

PDZ

2031

CIS – Modul Přímé dodávky zboží

3. uživatel

17.000 Kč

PDZ

3091

CIS – Modul Přímé dodávky zboží

4. a každý další uživatel

13.900 Kč

PDZ

1001

CIS – Funkce Rozbory v PDZ

Bez rozdílu v počtu uživatelů

12.000 Kč

PDZ

2021

CIS – Hrom. likvidace EDI faktur

Bez rozdílu v počtu uživatelů

7.000 Kč

CIS – COOP

EFA

1002

CIS – Funkce Elektr. fakturace COOP

Bez rozdílu v počtu uživatelů

34.500 Kč

SPL

1001

CIS – Funkce Souhrnné platby COOP

Bez rozdílu v počtu uživatelů

22.900 Kč

OBJ

1001

CIS – Funkce Elektr. Objednávky COOP

Bez rozdílu v počtu uživatelů

22.900 Kč

EFA

2001

CIS – Funkce Elektr. fakturace - rozšíření

Bez rozdílu v počtu uživatelů

7.000 Kč

EFA

3090

CIS – Modul Elektr. dodací listy

Pro každé FCP

18.000 Kč

EFA

3091

CIS – Modul Elektr. dodací listy

Ve spojení s CIS-PDZ

5.000 Kč

EFA

3092

CIS – Modul Elektr. dodací listy

Ve spojení s CIS-VOS

6.000 Kč

CIS – Mzdy a personalistika

PAM

1010

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Lokální licence do 10 zaměstnanců

6.000 Kč

PAM

1011

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Lokální licence do 25 zaměstnanců

14.000 Kč

PAM

1012

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Lokální licence do 50 zaměstnanců

24.000 Kč

PAM

1013

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Lokální licence do 100 zaměstnanců

34.000 Kč

PAM

1024

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Lokální licence do 200 zaměstnanců

48.000 Kč

PAM

1025

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Lokální licence do 300 zaměstnanců

60.000 Kč

PAM

1026

CIS – Modul Mzdy a personalistika

Server licence + 1. uživatel

54.000 Kč

PAM

3092

CIS – Modul Mzdy a personalistika

2. uživatel

40.000 Kč

PAM

3093

CIS – Modul Mzdy a personalistika

3. a každý další uživatel

34.000 Kč

PAM

2031

CIS – Modul Mzdy a pers./Kom. PVS

Do 100 zaměstnanců

2.500 Kč

PAM

2032

CIS – Modul Mzdy a pers./Kom. PVS

Nad 100 zaměstnanců

5.000 Kč

PAM

2033

CIS – Modul Mzdy a pers./Kom. PVS

Další klient (2. nebo 3.)

490 Kč

PAM

2061

CIS – Úloha Prac. právní a jiné dokum.

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.500 Kč

PAM

2062

CIS – Úloha Insolvence zaměstnanců

Do 19 zaměstnanců/ Bez roz. uživ.

500 Kč

PAM

2063

CIS – Úloha Insolvence zaměstnanců

Od 20 do 99 zaměstn./ Bez roz. uživ.

1.800 Kč

PAM

2064

CIS – Úloha Insolvence zaměstnanců

100 a více zaměstnanců/ Bez roz. uživ.

3.600 Kč

PAM

2065

CIS – Diskrétní výplatnice

Do 199 zaměstnanců/ Bez roz. uživ.

3.600 Kč

PAM

2066

CIS – Diskrétní výplatnice

200 a více zaměstnanců/ Bez roz. uživ.

9.600 Kč

PAM

2067

CIS – Výplatnice rozesílané e-mailem

Do 49 zaměstnanců/ Bez roz. uživ.

2.400 Kč

PAM

2068

CIS – Výplatnice rozesílané e-mailem

Od 50 do 99 zaměstn./ Bez roz. uživ.

4.800 Kč

PAM

2069

CIS – Výplatnice rozesílané e-mailem

100 a více zaměstn./ Bez roz. uživ.

9.600 Kč

PAM

2070

CIS – Elektronické stravenky

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.800 Kč

PAM

2071

E-neschopenky

1 až 9 zaměstnanců

1.990 Kč

PAM

2072

E-neschopenky

10 až 49 zaměstnanců

2.990 Kč

PAM

2073

E-neschopenky

50 až 99 zaměstnanců

3.990 Kč

PAM

2074

E-neschopenky

100 a více zaměstnanců

5.990 Kč

PAM

2075

Součinnost s exekutory

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

PAM

2076

Evid. listy e-mailem

do 99 zaměstnanců

2.000 Kč

PAM

2077

Evid. listy e-mailem

100 a více zaměstnanců

4.000 Kč

CIS – Evidence majetku

EMA

1010

CIS – Modul Evidence majetku

Lokální licence do 5.000 karet

12.000 Kč

EMA

1001

CIS – Modul Evidence majetku

Lokální licence nad 5.000 karet

21.000 Kč

EMA

1002

CIS – Modul Evidence majetku

Server licence + 1. uživatel

35.000 Kč

EMA

2001

CIS – Modul Evidence majetku

2. uživatel

12.000 Kč

EMA

3090

CIS – Modul Evidence majetku

3. a každý další uživatel

5.900 Kč

EMA

2066

CIS – Úloha Rozesílání sestavy mailem

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

EMA

2067

CIS – Plugin pro Inventury majetku

Bez rozdílu v počtu uživatelů

6.000 Kč

EMA

2068

CIS – Úloha Import drobného majetku

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

EMA

2069

CIS – Úloha Tisk čárových kodů

Bez rozdílu v počtu uživatelů

4.000 Kč

CIS – Kauce

KAU

1001

CIS – Modul Kauce

Server licence + 1. uživatel

25.000 Kč

KAU

3090

CIS – Modul Kauce

2. a každý další uživatel

12.000 Kč

CIS – Doprava

DOP

1001

CIS – Modul Doprava

Server licence + 1. uživatel

30.000 Kč

DOP

2001

CIS – Modul Doprava

2. uživatel

22.000 Kč

DOP

3090

CIS – Modul Doprava

3. a každý další uživatel

15.000 Kč

CIS – Členská evidence

CLE

1011

CIS – Modul Členská evidence

Server licence + 1. uživatel

24.000 Kč

CLE

3091

CIS – Modul Členská evidence

2. a každý další uživatel

18.000 Kč

CIS – Sklad MTZ

MTZ

1001

CIS – Modul MTZ6

Server licence + 1. uživatel

24.000 Kč

MTZ

1002

CIS – Modul MTZ6

Server licence + uživ. pro část. využití

12.000 Kč

MTZ

3090

CIS – Modul MTZ6

2. a každý další uživatel

18.000 Kč

MTZ

3091

CIS – Modul MTZ6

2. a každý další sklad

6.000 Kč

CIS – Administrativa

ADM

1001

CIS – Modul Administrativa

Server licence + každý uživatel

1.800 Kč

CIS – Prohlížeč sestav a formulářů

SES

3091

CIS – Modul Prohlížeč sestav

Každý 1. až 50. uživatel

1.800 Kč

SES

3092

CIS – Modul Prohlížeč sestav

Každý 51. a další uživatel

1.500 Kč

CIS – Správce systému / Údržba

SPR

1001

CIS – Modul Správce systému

Pouze jeden uživatel

10.900 Kč

CIS – Pasivní licence

PAS

3091

CIS – Pasivní licence

Každý pasivní uživatel

8.400 Kč

PAS

3092

CIS – Pasivní licence

Každý uživatel částečně pasivní

6.000 Kč

CIS – Shromáždění delegátů / Valná hromada

SHD

1001

CIS – Modul Členská schůze / Shrom.delegátů / Valná hromada

Server licence + 1. uživatel

30.000 Kč

SHD

3001

CIS – Modul Členská schůze / Shrom.delegátů / Valná hromada

2. a každý další uživatel

11.900 Kč

CIS – GDPR

GDPR

1001

CIS – Modul GDPR

Server licence + 1. uživatel

20.000 Kč

GDPR

3001

CIS – Modul GDPR

2. a každý další uživatel

12.000 Kč

DATABÁZE


Modul

Ceníková položka

Název produktu a rozsah licence

Cena

STANDARDNÍ SOFTWARE – SQL databáze pro WIN

SQL

1001

Sybase Adaptive Server Anywhere

Každý uživatel

4.300Kč

SQL

1004

Sybase Adaptive Server Anywhere

Každý uživatel v místě „prodejna“

2.500Kč