Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)Verze CIS 5.20.00 k 2.8.2018

Instalátor

Výkony

GDPR

[CIS34]

KOPIE=D:\DATABASE\DO_PORS


Pokud v CIS.INI uživatelsky přenastavíte ukládání kopie databáze do jiné složky, musíte změnit adresu databáze i v ODBC profilu CIS_AKOPIE, kde se data anonymizují.

Členská evidence

Přímé dodávky

Finance

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo stavy_sarzi

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_sarzi

MzdyVerze CIS 5.19.00 k 11.6.2018

GDPR

Členská evidence


Základní číselníky


Finance

Pokud je datum potvrzení dobropisu vyplněné, dostane se do data v řádku kontrolního hlášení.


VO sklad / MTZ


Mzdy

Přímé dodávky

Maloobchod

d:

cd d:\cis

d:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_vo_do_pos,

kde jmeno a heslo jsou přihlašovací údaje k CIS. V současnosti se exportují pouze akce z VO, které začínají, nebo končí v termínu nastaveném v parametrech modulu MIS.Verze CIS 5.18.04 k 14.5.2018

Maloobchod


MzdyVerze CIS 5.18.03 k 11.5.2018

Obecné


Finance

Přímé dodávky

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo uloz_mesicni_preceneni


MzdyVerze CIS 5.18.02 k 15.5.2018

Přímé dodávky

Maloobchod
Verze CIS 5.18.00 k 25.4.2018


!!! Na verzi CIS 5.18.00 lze upgradovat jen z verze CIS 5.17.00 !!!


Z důvodu rozsáhlých úprav při zjišťování volných čísel interních registrů zboží, zkontrolujte si po prvních importech v El. fakturaci, likvidaci faktur, či importu inventur, DL a akcí do MIS, že se správně zakládají nové položky zboží. Nové položky již nemusí být jen na konci seznamu zboží, ale i uprostřed. Proto je vhodné při hledání nově založených položek použít omezení údajem Datum.

Údržba

Základní číselníky

Elektronická fakturace

Přímé dodávky

Maloobchod


Finance


VO sklad / MTZ


MzdyVerze CIS 5.17.00 k 11.4.2018


!!! Vzhledem k úpravám v zabezpečení je nutné sladit Instalaci verze CIS 5.17.00 a verzí POS 2.00.00 tak, aby verze POS byla nainstalována bezprostředně po instalaci CIS na centrále. V opačném případě nebudou funkční programy Složenek a Vzdálené prohlížení v programech Poska.

O podrobnostech se informujte s autory projektu. !!!


Na verzi CIS 5.17.00 je nutné přejít i v případě, že budete instalovat nějakou budoucí verzí. Pokud tak neučiníte, nepůjde Vám aktualizovat verze z modulu Údržba !!!

Obecné

Základní číselníky

Evidence majetku


Finance

Novinka:

Faktury:

Obecný doklad:

Další:


El. faktury

Členská evidence


Mzdy


Přímé dodávky


MaloobchodVerze CIS 5.16.03 k 31.3.2018


Přímé dodávky

Maloobchod


Verze CIS 5.16.02 k 26.3.2018

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_sop_vo

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_sopVerze CIS 5.16.01 k 8.3.2018

Přímé dodávky

Maloobchod


Verze CIS 5.16.01 k 8.3.2018

Přímé dodávky

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo vypocet_porovnani_trzeb


Mzdy
Verze CIS 5.16.00 k 27.2.2018

Členská evidence


Mzdy


Finance

Velkoobchod

El. dodací listy

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo prvotni_import_desadv

MaloobchodVerze CIS 5.15.01 k 7.2.2018

Základní číselníky

Přímé dodávky

Maloobchod


MzdyVerze CIS 5.15.00 k 30.1.2018


Evidence majetku


Finance

Upozornění:

Pro správnou funkci kontroly partnerů na registr plátců DPH musíte mít nainstalovánu verzi nejméně CIS  5.14, a  to nejen na stanicích, ale také na serveru, kde se kontrola spouští. Jak zkontrolujete:

Přímé dodávky

Maloobchod

V importu ceníků z VO se nyní aktualizuje i údaj Omezit prodej.


MzdyVerze CIS 5.14.00 k 15.1.2018

Ostatní

Přímé dodávky

Maloobchod


Finance

Přenesená daňová povinnost:

Obecný:

Jiné:


Velkoobchod


Mzdy

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2018Verze CIS 5.13.01 k 31.12.2017

MaloobchodVerze CIS 5.13.00 k 15.12.2017

Obecné - GDPR

Mzdy


Finance

Faktury:

Banka:

Obecný doklad:

Sestavy:

Kontrolní hlášení:

Přenesená daňová povinnost:

Členská evidence


Přímé dodávky


MaloobchodVerze CIS 5.12.01 k 8.11.2017

Obecné

Maloobchod

Přímé dodávky

MzdyVerze CIS 5.12.00 k 31.10.2017

Údržba


Finance

Faktury:

Banka: Opravena nabídka partnerů v účetním dokladu v údaji ORG.

Obecný doklad:

Kontrolní hlášení:

Maloobchod

Evidence majetku

Mzdy


Verze CIS 5.11.01 k 25.10.2017

Členská evidence

Mzdy

Přímé dodávky

Maloobchod
Verze CIS 5.11.00 k 27.9.2017

Mzdy

El.faktury COOP

Přímé dodávky

Členská evidence


Finance

Maloobchod

Autodoprava

ÚdržbaVerze CIS 5.10.03 k 7.9.2017


Přímé dodávky / Finance

Maloobchod


FinanceVerze CIS 5.10.01 k 5.9.2017

Členská evidence


Finance

Přímé dodávky

Maloobchod


Verze CIS 5.10.00 k 29.8.2017

Mzdy

Maloobchod


Finance

Banka – zrušena volba Storno v účetním dokladu, ošetřeno plnění střediska v úč. dokl. dle nastavení v Právech uživatelů FIN

Pokladna – doplněno zobrazení aktuálního stavu všech pokladen naráz


Účetnictví

Úlohu je možné spustit v poloautomatickém režimu – po spuštění je možné zvolit číslo prodejny.

(bližší informace ing. Cihlář)

a úlohu Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih – Ostrý

je možné spouštět v automatickém režimu (tj. bez zásahu obsluhy) včetně naplánování času pro spuštění. Po takovém zpracování je k dispozici zpráva o výsledku. Zpráva se zobrazí při spuštění modulu účetnictví (bližší informace ing. Cihlář).
Verze CIS 5.09.01 k 11.8.2017

Mzdy

Evidence majetku


Přímé dodávky


Finance

Kompletace – souhrnné platby – upraveno vytvoření souboru REMADV při výběru více příkazů.


Základní číselníky


Maloobchod


Členská evidenceVerze CIS 5.09.00 k 21.7.2017


EET

Upozornění: Mailem byl zaslán odkaz pro stažení nové verze EETCli 2.2.7.0, instalujte jej prosím na všech stanicích, kde se pracuje s pokladnou s EET. Byla upravena situace, kdy programu CIS/POS předal GUID již odeslané tržby, na kterou byl přijat FIK. Další změna je v instalátoru, nyní nepřepisuje aktivní konfigurační soubor.


Finance

Doplnění nových položek v číselníku Typy plnění – dle novely k 1.7.2017.

Úprava likvidačního lístku pro přijaté faktury pro konkrétního uživatele.

Mzdy


EDI faktury

Přímé dodávky

MaloobchodVerze CIS 5.08.02 k 12.7.2017

MTZ 01


Verze CIS 5.08.00 k 29.6.2017

Základní číselníky

Přímé dodávky

Maloobchod

// Export souborů pro Logio

26e_logio = d:\cis\mis\doklady\logio


Finance

Mzdy

Statistika ISPV (Trexima) – výstupní věta byla rozšířena o 2 nové položky – Oborvzd a Nazpoz. – položka Oborvzd se zatím neplní, nebyl ještě vypracován číselník oborů vzdělání. Položka Nazpoz (název pracovní pozice) se plní z názvu interní funkce, která se přebrala z názvů funkcí vypracovaných statistikou. Pokud jsou názvy pracovních pozic odlišné, měli byste si je v číselníku interních funkcí upravit.

S platností od 1.7.2017 byly zrušeny platové tabulky č.1,2 a 5. Je platná nová tabulka platových tarifů ve státní správě – z tab.č.3 přečíslovaná na tab.č.1. Tabulka č.4. byla přečíslovaná na tab.č.2 – týká se obecních úřadů, kde bude potřeba na prac.poměrech na Mzdy1 v údaji Platový tarif změnit „4“ na „2“, aby se pak přebíral správný údaj do statistiky ISP. Všichni, kdo odesílají statistiku ISP by měli dát pozor na správné vyplnění údaje Platový tarif !!! Od 1.7.2017 bude v platnosti jen 6 platových tabulek místo původních 9!
Verze CIS 5.07.02 k 7.6.2017

Základní číselníky

Do číselníku partnerů byla přidána možnost filtrovat dle údajů „Insolvent“, „Stav“ (nespolehlivý plátce) a „Poznámka k dodavateli”.


Finance

Upozornění: Nově je umožněn přesun faktur do jiného ZL, a to i v případě, kdy jsou faktury zaúčtované - s varováním pro uživatele. Není umožněno u ZL, který je předán do UCT či vyexportován.

Úprava likvidačního lístku pro přijaté faktury pro konkrétního uživatele.

04i_obd8_ICP=C:\CIS\IMPORT (Cesta pro GPM: 04i_obd8_GPM=C:\CIS\IMPORT)Verze CIS 5.07.01 k 2.6.2017

Mzdy

Oprava na hrubých doplňcích.

Členská evidence

Byla vytvořena nová sestava CE_101RA, Seznam členů podle volebních obvodů. Byla umístěna do menu Sestavy 4.

Na záložku Finanční byl doplněn součet všech vkladů i podílů.

Byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Jednotu Zlín.

Do menu Zpracování byl doplněn výpočet podílů na zisku pro Jednotu Zlín.

Byla vytvořena nová sestava CE_102ZL, Prezenční listina velká na šířku. Byla umístěna do menu Sestavy 4.

Bylo vytvořeno individuální menu Sestavy Zlín, kde budou uvedeny často používané sestavy pro daného uživatele.Verze CIS 5.07.00 k 31.5.2017

Základní číselníky

Číselník Bankovní účty státní správy byl rozšířen o údaj účtovací předpis (s nabídkou z FIN – Účtovací předpisy – Banka) pro možnost pozdějšího automatického zaúčtování položky v bankovním výpisu.

Finance

BankaVýpisy – na tlačítku Doplň – Příkazy se dotáhne účtovací předpis nejen z bankovního příkazu, ale nově i podle účtu se stejnými identifikacemi z číselníku Bankovní účty státní správy (Základní číselníky – Ostatní).

Vystavené faktury – přidán formulář č. 25 s korespondenční adresou, rozdílnou od odběratele. (Adresáta zadejte jako příjemce.)

Mzdy


El. fakturace


EMAMaloobchod

Pro Jednotu Zábřeh jsou naprogramovány integrace do účetnictví na promoakce zboží zdarma a sleva na zboží a integrace pro slevové kupóny.Verze CIS 5.06.04 k 25.5.2017

MaloobchodVerze CIS 5.06.03 k 15.5.2017

Přímé dodávky

Maloobchod

Finance

MzdyVerze CIS 5.06.02 k 30.4.2017

Mzdy

FinanceVerze CIS 5.06.00+01 k 24.4.2017


!!! Po instalaci verze je nutno zkontrolovat nastavení v Parametrech modulu El.fakturace a v Parametrech modulu El. platby. !!!

El. faktury

06i_typ_ifa=1

06i_copifa_1 = D:\cis\import\edi\faktury\coop

06i_copifa_3 = D:\cis\import\edi\faktury\icoop

Přímé dodávky

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_pdk

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo aktualizuj_konto_karty

Pokud budete používat tuto dávku, není nutné pak spouštět dávku pro import pohybů zákaznických karet tak často. Takže si její spuštění naplánujte např. na ráno, poledne a večer. Podrobnosti pro nastavení v programu POSKA konzultujte s autory projektu (popis je součástí novinek v programu POSKA).

Údržba

Finance

Upraven import bankovních výpisů z ČS, typ ABO.

Účtovací předpisy – Banka – rozšíření masky pro v.s. o možnost PPPP (čtyřmístné číslo prodejny)

Účtovací předpisy – ObD – předpisy AV1-6 a GPM – rozlišení prodejny v názvu předpisu – možno zadat prodejnu na 3 nebo na 4 místa.

Banka – Příkazy – Kompletace – v menu bylo rozděleno na jednotlivé a souhrnné úhrady.

Stornování pokladního dokladu - změna v nabízení ZL.

Upraveno zobrazení úhrad více faktur pokladnou pod klapkou Úhrady.

Import z FIN do FIN – ošetření různých forem úhrady v importu přijatých faktur, možnost importu řádků přijatých faktur.

Novinka: Umožněn import pohybů / příjemek z pokladního systému B.O.S.S. s možností předkontace ve FIN – Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – 5. Pokladní systém V. (BOSS) - Pohyby. Zároveň umožněn převod partnera z pokladního systému na partnera v číselníku CIS.

Účtovací předpisy – ObD – předpisy B1/xxx/, kde xxx je typ pohybu ze souboru pohybů pokladního systému BOSS.

MzdyVerze CIS 5.05.01 k 5.4.2017

Finance

Umožněno hledání, třídění či filtrování v seznamu obecných dokladů či v seznamu položek obecných dokladů v menu Obecný – Seznam dokladů / položek.

Kontrola partnerů na insolvenční rejstřík (ze souboru XLS) – úloha přejmenována a přemístěna v menu, odstraněna dřívější možnost kontroly na evidenci úpadců.

Přímé dodávky

Maloobchod


MzdyVerze CIS 5.05.00 k 21.3.2017

Základní číselníky

číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, pokladní má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.

Finance

Pokladna a EET:

Další:

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_eanu

Přímé dodávky

číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, a pokladní má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.

Mzdy


Verze CIS 5.04.00 k 6.3.2017

Finance

Pokladna a EET:

Přímé dodávky

Pokud se otevírají akce z číselníku zboží, tak bylo zrušeno omezení provozem.

Velkoobchod

Možnost nastavení automatického zápisu pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované skladové faktury s typem úhrady „Za hotové“ rozšířena i dobropisy a souhrnné faktury.

MzdyVerze CIS 5.03.01 k 27.2.2017

Finance

Pokladna a EET:

Mzdy

Přímé dodávky

Pro Volyni byl upraven import Kuliš podle nové struktury. Nastavení zůstává stejné. Tedy ZUN = 128.
Verze CIS 5.03.00 k 14.2.2017


Elektronická evidence tržeb:

UPOZORNĚNÍ: Zároveň s instalací verze 5.03 musíte nainstalovat novou verzi komunikačního modulu EETCli_2.2.5.0, případně poté ještě upravit profil databáze (pokud máte jiný než cis) v souboru config na stanicích, kde bude pokladna CIS v režimu EET.

(Jedná se o jednorázovou úpravu.)

Finance

Pokladna a EET:

Na seznamu pokladních dokladů (u pokladny s režimem EET) byly zvýrazněny údaje EET (zeleně úspěšně odesláno či červeně neodesláno) a ET s hodnotou 3 (předběžný doklad). Nastavený režim EET je vidět na liště okna seznamu pokladních dokladů i v hlavičce každého dokladu.

Rozšířeny možnosti typu dokladů vzhledem k EET o „určeno k následnímu čerpání/zúčtování“ (ET = 5) a „následné čerpání/zúčtování“ (ET = 6).

Upraveny formuláře A4 a Potvrzení o zaplacení.

Upraveny datové zprávy v případě opětovných pokusů o zaslání.

Opraven rozpis DPH do datové zprávy v případě zaokrouhlených faktur, zaokrouhlených PD a zálohových faktur. Rozpis DPH (údaj osvobozené plnění) rozšířen o PDP a osvobozené plnění ZFa.

Prověřeny datové zprávy pro storna všech typů dokladů, stornováním předběžného dokladu dojde k jeho změně na konečný.

Přímé dodávky

Pro COOP Volyně byl vytvořen typ zaokrouhlování Volyne 2017 podle jejich požadavků.

Maloobchod

MzdyVerze CIS 5.02.01 k 17.2.2017

Mzdy

TIP: Pokud Vám zaměstnanec ukončí pracovní poměr (např. dohodou) k nějakému dni a pak Vám přinese neschopenku od následujícího dne po výstupu, tak mu již nevyplácíte náhradu za DPN, ale od 15. dne mu bude vyplácet nemocenskou sociálka a vy jí musíte zaslat Přílohu k žádosti o nem. dávky. Do CISu zadáte DPN s odchylkou Nepočítat DPN a po uložení věty kliknutím na tlačítko Tiskárny (F9) se Vám vygeneruje na obrazovku sestava Příloha k žádosti o …Verze CIS 5.02.00 k 2.2.2017

Mzdy

Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí – oprava sestavy Opisu hrubých mezd – zapracování kontroly odprac. dnů+dnů náhrad+dnů nemocí na měsíční fond PD včetně svátků, oprava výpočtu podíl.mzdy (včetně přesčasů), osobní ohodnocení – výpočet bez přesčasů, sestava Platnost PPvztahů na dobu určitou – přidání sloupku Kmen. Středisko, do hrubých mezd – přidání sloupku Příplatek k podílové mzdě a jeho promítnutí do výpočtu podílových mezd. Do příkazu k úhradě – VS přebírat z matric a nijak ho nedoplňovat.

Finance

Pokladna a EET:

Úpravy zápisu pokladních dokladů z VOS (faktury Za hotové): zadaný pokladník pro EET, partner na PD, tisk pokladních dokladů ve VOS.

Úpravy v pokladně: zákaz stornování předběžného PD, změna pokladníka při změně předběžného PD na konečný, „Pošli EET“ neposílá doklady s ET=1, F2 na rozpisu DPH.

Nová forma tisku pokladního dokladu – potvrzení o zaplacení s možností vložit text.

Upravena datová zpráva v případě opětovného zaslání.Verze CIS 5.01.00 k 27.1.2017

Finance

Elektronická evidence tržeb v CIS:

Kontrolní hlášení:

Další:

Importy:

Velkoobchod

Maloobchod

Mzdy

Sestavy-Měsíc-Čisté – nová sestava Přehled nevyčerp. dovolené dle středisek - dle požadavku konkrétního uživatele. Sestava obsahuje vyčíslení nevyčerpané dovolené v Kč jako tzv. korunovou rezervu.

Sestavy-Měsíc-Čisté – sestavy Doplatky-sumář byly upraveny tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří mají způsob výplaty doplatkem na účet. Sestavy se týkají pouze hotovostních doplatků – hotově, krácením nebo poštou. Ve variantě dle úseků se pak zbytečně netisknou úseky (s nulovými částkami), na nichž mají všichni zaměstnanci způsob výplaty doplatkem na účet.

Mzdový list hodnotový – na konec stránky byla přidána informace „Výpočet daně a daňového zvýhodnění…“ za rok předcházející je přílohou mzdového listu – výsledek výpočtu viz řádek „přeplatek roční daně“ na mzdovém listu. Jelikož podle § 38j odst.2 písm.h) zákona o daních z příjmů má mzdový list obsahovat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění, je třeba ke každému mzdovému listu přiložit sestavu „Výpočet daně a daňového zvýhodnění…“, pokud jste za zaměstnance roční vyúčtování daně prováděli.

Personalistika-Sestavy- přibyla nová sestava Termínový plán dovolených.

Sestavy-Měsíc – Čisté – přibyla nová sestava Cestovné nad limit - na základě požadavku ZKD Sušice. Pokud chcete sestavu jen se středisky bez zaměstnanců, klikněte na tlačítko Součet dole na sestavě a odškrtněte součty 0. stupně.

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2017


Podnikové účty

Výkaznictví
Verze CIS 5.00.01 k 4.1.2017

Obecné

Mzdy

Číselníky-Pracovní poměry – záložka Zaměstnání – při novém výběru druhu prohlídky se nově přepočítá datum platnosti dle data poslední prohlídky a zadané periody opakování (po kolika letech se má opakovat).

Maloobchod

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zdl

Elektronická fakturace

Evidence majetku

FinanceVerze CIS 5.00.00 k 22.12.2016

Obecné

Základní číselníky, Údržba

Elektronická evidence tržeb v CIS:

Finance

Elektronická evidence tržeb v CIS:

Související úpravy v pokladně:

Kontrolní hlášení:

Další:


Prohlížení účetních položek:

V menu Export – Prohlížení účetních položek nebo poslední ikonka vpravo:

Velkoobchod

Maloobchod

Evidence majetku


Mzdy

Sestavy-Do data – sestava MZ_DPČ Odměny po měsících a odprac. hodiny na DPČ – přidán nový sloupek „Kód ZP“ – kód zdravotní pojišťovny.

Sestavy-Měsíc-Čisté- sestava Zálohové a srážkové daně – varianta celkem za závod – do řádku přidán tisk výplatního místa.

Sestava chybových hlášení po výpočtech a sestava upozornění na doplatky do minimální mzdy - umožněno třídění dle příjmení zaměstnance.

Sestavy-Měsíc(Rok)-Pojistné- Výkaz náhrad DPN (i nem. dávek) – umožněno třídění dle příjmení zaměstnance. Do sestavy Výkaz náhrad DPN – přidán nový sloupek Průměr před redukcí, z něhož se provádí úprava na tzv. redukovaný hodinový průměr.

Při ukládání nové věty na základní matrici – dochází k výpočtu a uložení nároku na starobní důchod dle zadaných údajů – rodné číslo (z toho odvozené pohlaví – muž/žena), u žen počet vychovaných dětí. Nyní nově dochází k přepočtu též při změnách údajů, z nichž výpočet nároku vychází.

Číselníky-Matrice zaměstnance – do listu a na záložku Osobní byl přidán údaj Kmenové středisko. Jelikož člověk jako fyzická osoba může mít pouze jedno kmen. středisko ( dále KS), posunuli jsme zadání KS z prac. poměrů na matrici. V rámci nové verze jsme údaj KS na matrici naplnili z PP, na němž nevystoupil (proveďte si kontrolu správného KS). Nyní už nepůjde měnit na prac. poměrech, ale na matrici. Pokud ho změníte na matrici, projeví se změna i v prac. poměrech. Při zadávání nového zaměstnance na matrici se po zadání KS toto též přenese do prac. poměru. Kmen. střediskem lze na matrici filtrovat i třídit.

Příloha k žádosti o … - automaticky se doplňuje aktuální datum.

Periodika-Rok-Roční daň – zde je též na listu i v detailu kmen. středisko a lze jím fitrovat a třídit.

Pro COOP Velké Meziříčí – změněna záložka Odpracovaná doba I. na hrubých doplňcích dle jejich požadavku. Dále provedeny změny při výpočtu osobního příplatku, fondu prac. doby a též provedeny úpravy tisku výplatního lístku ( tisk prac. dnů nemoci, svátků a dalších náhrad). Vypracována nová sestava do hrubých d. Produktivita (hrubá a čistá) dle provozoven.

Upozornění před zprac. prosincových mezd v lednu 2017:


Účetnictví

Okna sestav zabírají na obrazovce pouze nezbytnou šířku. Při širokém monitoru je potom lepší možnost organizování obsahu obrazovky – zvláště významné je to u nové úlohy Vybrané sestavy, kde zůstává vedle okna sestavy viditelné i okno pro výběr sestav.


Přidána nová funkce Zápis do účet. knih.

Současný postup tj. úloha Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih … zůstává v platnosti.


Pro tisk ustálených skupin tiskových sestav – např. po měsíční závěrce a podobně je možné připravit dávkové soubory.

Po spuštění takového dávkového souboru ve Windows probíhá příprava sestavy stejně jako po spuštění v menu CIS (zadání parametrů, zobrazení sestavy, filtry, třídění, ukládání, tisky).

Po ukončení sestavy následuje ihned další v pořadí podle obsahu spuštěného souboru CMD.

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Série tiskových sestav.pdf.


V souboru C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Ukládání sestav - PDF.pdf jsou doporučení k nastavení parametrů programu PDF Creator a postupu při ukládání sestav do souborů.


Nově připravený způsob volání sestav - viz hlavní menu účetnictví volba ‚Vybrané sestavy‘

Sestavy - Prohlížení, tisk‘, které zůstává i nadále funkční

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Vybrané sestavy.pdf.


Úlohy zobrazují obraty a zůstatky účtů za měsíc a rok podle prodejen / za podnik.

Kromě standardních funkcí (třídění, filtrování, tisk) jsou k dispozici také položkové výpisy

Tyto výpisy obsahují také počáteční a konečné zůstatky účtů.


U všech těchto výpisů je možné kromě běžného filtru také ještě omezit výběr označením řádků ve sloupci „V“ (výběr).

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Obraty a zůstatky účtů.pdf.


V úlohách

Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – poslední měsíc,

Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – ostatní měsíce,

a také v menu stejné úlohy z volby Vybrané sestavy se zobrazují vybrané účetní položky.


Bez ohledu na takto vybrané položky je možné zobrazit všechny účetní položky k danému prvotnímu dokladu.

Je tedy možné např. vybrat jeden účet a v novém okně postupně prohlížet ostatní položky na příslušných prvotních dokladech.

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Prohlížení účetních položek.pdf.


Výkaznictví

Pro rok 2016 jsou předpřipravena matriční data textových údajů a matriční data výkazu hodnotových vazeb s vazbami k jednotlivým účtům podle ČÚS č. 023.

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Výkaz Cash flow 2016.pdf.


Úloha umožňuje připravovat nebo upravovat matriční data hodnotových vazeb pro sestavení účetních výkazů z hodnot v hlavní knize.

Typicky jde o výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow, případně jiné obdobné vlastní výkazy.

Vstupními data pro úlohu jsou

Výstupními daty jsou matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Příprava hodnotových vazeb.pdf.


Úloha plní formulář výkazu z matričních dat textových údajů. Provede se vždy v rámci operací při zakládání nového výkazu.

Původní úloha v menu se použije po úpravě matričních dat textových údajů.


Pro sestavení výkazů z hlavní knihy je možné používat nové hodnoty:


______________________________________________________________________